Biznes

Rynek AGRO-PARTNERa

Orientacyjne ceny zbóż loco magazyn  Sprzedającego (min 25 ton).
W celu otrzymania ostatecznej oferty, proszę o kontakt.
Ceny podane  w PLN/t

 

Zboża Parametry
jakościowe
Czerwiec
2020
Lipiec
2020
Sierpień
2020
Wrzesień
2020
Październik
2020
Listopad
2020
Pszenica konsumpcyjna extra 0 0 0 0 0 0
Pszenica konsumpcyjna 0 0 0 0 0 0
Pszenica paszowa 0 0 0 0 0 0
Kukurydza 0 0 0 0 0 0
Żyto konsumpcyjne 0 0 0 0 0 0
Żyto paszowe 0 0 0 0 0 0
Pszenżyto 0 0 0 0 0 0
Jęczmień paszowy 0 0 0 0 0 0
Owies 0 0 0 0 0 0