Firma AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk

STRUKTURA I HISTORIA FIRMY

AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Forma działalności prawnej to: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonany został 1 grudnia 2004 roku pod numerem 2394.

Osobą zarządzającą jest Pan Dariusz Mikołajczyk – właściciel firmy.
Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz kilkukrotny laureat i finalista Olimiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Od 1998 roku zawodowo związany z przemysłem paszowym i Wytwórnią Pasz PIAST Zbigniew Plewiński w Lewkowcu prowadząc dział Zaopatrzenia Surowcowego.

Początkowa działalność firmy to handel nawozami i środkami żywienia zwierząt na rynku lokalnym. Od 2008 roku zdecydowany rozkwit działalności głównie za sprawą zapotrzebowania na biomasę ze strony Energetyki Zawodowej.  Obecność na rynku paszowym i duże doświadczenie w zakresie obrotu surowcami do produkcji pasz spowodowały, iż firma doskonale znalazła swoje miejsce w zakresie dostaw biomasy dla tej dziedziny przemysłu.  Znajomość mechanizmów działających na rynku paszowym i biomasowym  pozwoliła na wzajemne uzupełnianie relacji i podejmowanie odpowiednich decyzji.
2011 rok to poszerzenie działalności o doskonale znany rynek obrotu zbożem w kraju i za granicą zarówno w dziedzinie zbóż paszowych, konsumpcyjnych i rzepaku.
Doskonałe relacje z producentami zbóż, doświadczenie, znajomość rynku, rzetelność i partnerstwo w biznesie pozwoliły na zdecydowany rozwój firmy i doprowadziły do stworzenia i postrzegania na rynku marki  
jako stabilnego i pewnego PARTNERA w interesach.

 


WYZNACZONY CEL

Celem firmy jest kompleksowa obsługa producentów rolnych (rolników indywidualnych, firm handlowych oraz innych  podmiotów działających w rynku rolnym) w zakresie obrotu płodami rolnymi. Pragniemy stworzyć przedsiębiorstwo godne zaufania, które posiadać będzie umiejętności do  poruszania się w trudnych realiach rynków towarowych na świecie. Przedsiębiorstwo, które w każdym czasie wykona ciążące na nim zobowiązania w stosunku do swoich kontrahentów.
By spełnić założony cel nawiązaliśmy współpracę z Centrum Logistycznym Erkada, które w całości obsługuje firmę w dziedzinie logistyki i transportu towarów.
Potwierdzeniem solidności i umiejętności reagowania na potrzeby rynku jest fakt, iż od maja 2012 roku posiadamy certyfikat RED-cert przyznany przez PCU Deutschland GmbH.
Ponadto jesteśmy na etapie wdrożenia elektronicznej platformy danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z PARP w ramach Działania 8.2 .