PARP-B2B

Pliki do pobrania w ramach umowy o dofinansowanie z WARP nr UDA-POIG.08.02.00-30-089/12-00:

 

Reprezentant instytucji wdrażającej:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Piekary 19
61-823 Poznań

Wykonawca platformy


Firma doradcza

 

28-11-2012 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP

W dniu 28 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z WARP w ramach działania 8.2: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Nasza umowa o dofinansowanie to:  UDA-POIG.08.02.00-30-089/12-00.

W ramach w/w umowy realizowany jest projekt "Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi".


Zapytanie ofertowe oraz formularze ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

ELEKTRONICZNA PLATFORMA DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ AGRO-PARTNER A PARTNERAMI HANDLOWYMI.

Projekt zakłada wdrożenie systemu zmiany danych B2B dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk a partnerami biznesowymi. Bardzo ważnym elementem funkcjonalności systemu będzie tez łatwość rozbudowy w przyszłości o kolejnych partnerów biznesowych. Stworzona platforma będzie składała się z kilku podstawowych modułów funkcjonalnych. 

 

MODUŁY PROJEKTOWANEJ APLIKACJI B2B:

MODUŁ B2B ZAKUPY:

Moduł dający możliwość kontrolowania stanu magazynowego dostępnego u partnera handlowego. Wnioskodawca uruchamiając moduł zapotrzebowań będzie wysyłał zapytanie do systemu dotyczące aktualnego stanu magazynowego. Informacje o ilościach dostępnych produktów będą oznaczane na podstawie współczynnika rotacji danego produktu (założenie, że przy stanie 1 szt. produkt ma dostępność jest uzależniona od tego ile na przestrzeni czasookresu tego produktu zostało sprzedane. Np. towary bardzo drogie sprzedają się w ilościach sztukowych na przestrzeni roku - w takim przypadku produkt można określić jako dostępny. W przypadku produktów szybciej rotujących stan 10 szt. może okazać się niewystarczający). Wnioskodawca będzie widział jak wygląda dostępność na dany towar. Oferując produkty swojemu klientowi będzie posiadał kompletną informację na temat dostępności.

MODUŁ B2B ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

Moduł dający możliwość wysyłania zapytań ofertowych – w obecnej sytuacji zapytania ofertowe są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub faksem. Pracownicy w biurze muszą przepisać zapytanie do systemu komputerowego żeby zrobić wycenę – którą odsyłają klientowi. Wdrożenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu. Wnioskodawca bazując na kartotece towarowej firmy Partnera wybiera towar, którym jest zainteresowany. Zapytanie ofertowe zostaje przesłane do systemu informatycznego Partnera. W przypadku kiedy jest to zapytanie ofertowe, system nie dokonuje automatycznej rezerwacji towarów pod zamówienie.

MODUŁ B2B ZAMÓWIEŃ:

Na podstawie dokonanej wyceny, którą system odsyła do programu Partnera może zostać wygenerowane zamówienie. W takim przypadku w systemie pojawi się ZK, ale jednocześnie dokona się rezerwacja towaru. Możliwość składania zamówienia – Wnioskodawca bazując na naszej bazie kartotek towarowych składa zamówienie. Wysyłając zamówienie Wnioskodawca określa termin realizacji zamówienia oraz wysyła ewentualne uwagi. W momencie wysyłania zamówienia do działu handlowego zostaje wysłany e-mail z informacją o wygenerowaniu nowego zamówienia. Zamówienia automatycznie dokonują rezerwacji towaru ze stanów magazynowych.

Ponadto moduł daje możliwość podglądu historii zamówień – Partner ma możliwość podglądnięcia wysłanych zamówień – sprawdzenie stanu realizacji zamówień – rozróżniamy 3 stany ZK – zamówienia zrealizowane, zamówienia częściowo zrealizowane, zamówienia niezrealizowane. 

MODUŁ B2B PŁATNOŚCI:

Moduł dający bieżący podgląd płatności – Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia stanu płatności na dany dzień. Będzie miał również możliwość wydrukowania polecenia wpłat lub pobranie dokumentów w wersji elektronicznej (FV, WZ)

MODUŁ B2B REKLAMACJE:

Moduł dający możliwość zarządzania reklamacjami (w tym aktualizowania informacji o postępie procedury), wymiany uwag dotyczących już nabytego towaru.

MODUŁ B2B WYMIANA DANYCH:

Moduł dający możliwość parametryzowania funkcjonalności aplikacji B2B wraz z ustawieniami przydzielanymi do poszczególnych obszarów aplikacji. W wyniku prac zaplanowanych w ramach projektu zostanie określony wspólny standard wymiany danych w formacie zgodnym z xml poprzez odpowiedni bezpieczny kanał komunikacyjny.

System wymiany danych B2B musi być stworzony w taki sposób, aby obsługiwał i generował komunikaty w w/w standardzie. Kanał komunikacyjny musi zapewniać:

- bezpieczeństwo: tak, by uniemożliwić nieuprawnione próby dostępu

- odporność na błędy: musi kontrolować poprawność komunikacji, a także w razie wystąpienia problemów gromadzić komunikaty, wznawiać komunikację, informować o nieprawidłowościach

- otwartość: system musi być otwarty na kolejne integracje

- wiarygodność: system musi nie tylko wysyłać komunikaty, ale także przetwarzać potwierdzenia ich realizacji.

Firma AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk zastosuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, które w pełni pozwolą na wyeliminowanie konieczności ręcznego wprowadzania danych oraz ograniczeń i błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim, ujednolicenie standardów współpracy, usprawnienie obiegu i przepływu informacji oraz danych pomiędzy współpracującymi podmiotami. Dzięki temu możliwe będzie znaczące zwiększenie wydajności będące efektem wielokrotnego przyspieszenia procesu wymiany informacji.