O FIRMIE AGRO-PARTNER

Agro-Partner

Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Forma działalności prawnej to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonany został 1 grudnia 2004 roku pod numerem 2394.

Początkowa działalność firmy to handel nawozami i środkami żywienia zwierząt na rynku lokalnym. Od 2008 roku zdecydowany rozkwit działalności głównie za sprawą zapotrzebowania na biomasę ze strony Energetyki Zawodowej. Obecność na rynku paszowym i duże doświadczenie w zakresie obrotu surowcami do produkcji pasz spowodowały, iż firma doskonale znalazła swoje miejsce w zakresie dostaw biomasy dla tej dziedziny przemysłu. Znajomość mechanizmów działających na rynku paszowym i biomasowym pozwoliła na wzajemne uzupełnianie relacji i podejmowanie odpowiednich decyzji.
Od 2011 rok firma poszerzyła działalności o doskonale znany rynek obrotu zbożem w kraju jak i za granicą, zarówno w dziedzinie zbóż paszowych, konsumpcyjnych, rzepaku oraz takich środków żywienia zwierząt jak otręby zbożowe. Doskonałe relacje z producentami zbóż, doświadczenie, znajomość rynku, rzetelność i partnerstwo w biznesie pozwoliły na zdecydowany rozwój firmy i doprowadziły do stworzenia własnej marki postrzeganej na rynku jako stabilnego i pewnego PARTNERA w interesach.

Obrót płodami rolnymi

Zajmujemy się obrotem płodami rolnymi na rynku krajowym oraz międzynarodowym
Więcej >>

Długoterminowa kontraktacja zbóż

Możliwość zawierania długoterminowych kontraktów z kilkumiesięcznym zasięgiem w zakresie naszego pełnego asortymentu
Więcej >>

Specjalistyczny transport

Kompleksowa obsługa transportu zboża oraz logistyki kontraktowej
Więcej >>

planownie logistyki

Pełna obsługa logistyczna transportu towaru
Więcej >>