Stowarzyszenie Klub Sportowy Agro-Partner

Jesteśmy Sponsorem tytularnym STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY AGRO-PARTNER.
Rozwój naszych pasji ściśle wiąże się z naszą strategią zarządzania w kierunku rozwoju CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) stanowi strategię zarządzania, w którą wierzymy. Nasza firma w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i kontrahentami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Cudownie udało nam się połączyć to wszystko w całość z końskim światem. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia.